En terra plana (A lloc pla, sense pujar ni baixar; a nivell del paviment)

Temes associats al refrany: maneres de dir