En té el pap ple (Està fins al capdamunt d'alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tiene el buche lleno (Está hasta arriba de algo)