En tant que (En la mesura que)

Temes associats al refrany: maneres de dir