En secret [o De secret] (De manera que només ho sàpiga aquella persona o persones a qui es vol comunicar)

Temes associats al refrany: maneres de dir