En sèmit [o de sèmit] (Completament, sense deixar res)

Temes associats al refrany: maneres de dir