En retard (Quan alguna cosa esdevé més tard))

Temes associats al refrany: maneres de dir