En quant [o en quant a] (En tant que)

Temes associats al refrany: maneres de dir