En perjudici de (Dany; minva de la integritat, principalment de caràcter moral i econòmic)

Temes associats al refrany: maneres de dir