En la mesura de (En la proporció que)

Temes associats al refrany: maneres de dir