En la festa del patró, repic de campanes, coets, música i sermó

Temes associats al refrany: festa, campana, música