En l'actualitat (En el moment en que ens trobem)

Temes associats al refrany: maneres de dir