Ençà i enllà (Per una part i altra; a bandes sí i altres no)

Temes associats al refrany: maneres de dir