En fals (Sense seguretat, amb poca solidesa o consistència)

Temes associats al refrany: maneres de dir