En faig la cara! (Exclamació que indica que no s'està disposat a fer alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma