En faç [o A la faç] (En presència, davant)

Temes associats al refrany: maneres de dir