En endavant (A comptar des d'ara)

Temes associats al refrany: maneres de dir