En detall [o al detall] (A la menuda, a petites quantitats)

Temes associats al refrany: maneres de dir