En dejú (Sense haver menjat res des del començament del dia)

Temes associats al refrany: maneres de dir, menjar