En contemplació de (En atenció a; en consideració a)

Temes associats al refrany: maneres de dir