En alt grau (En gran manera)

Temes associats al refrany: maneres de dir