En aigües (En la navegació prop d'un punt de referència)

Temes associats al refrany: maneres de dir, aigua