Embolica que fa fort! (Expressió per a indicar que una situació, allò que s'explica, etc., es complica cada vegada més)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Menudo lío!! (Expresión para indicar que una situación, lo que se explica, etc., Se complica cada vez más)