Embarcar els altres i quedar-se en terra (Induir els altres a actuar i no participar-hi)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Embarcar los demás y quedarse en tierra (Inducir a otros a actuar y no participar)