Els plets i la mar, de lluny te’ls has de mirar (Convé evitar qualsevol litigi i els perills de la mar per a no resultar perjudicats)

Temes associats al refrany: justicia, mar