Els anys de Déu (Un temps molt llarg)

Temes associats al refrany: maneres de dir, any, déu