Ell s'ho pasta i ell s'ho cuina (Obrar amb completa independència i sense demanar consell a ningú)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Él se lo pasta y él se lo cocina (Obrar con completa independencia y sin pedir consejo a nadie)