El tambor també és músic [o tropa] (En una comunitat o un col·lectiu no s’ha d’oblidar l’element considerat més insignificant i que, en realitat, és tan important o més que un altre)

Temes associats al refrany: la festa, música