El pecat ha fet forat (Es diu quan algú ha delinquit i la seva falta li ha produït perjudicis o no li ha donat els resultats que ell n'esperava)

Temes associats al refrany: justicia