El món és una cadena, d'una pena a l'altra pena

Temes associats al refrany: monTraducción al castellano (google): El mundo es una cadena, de una pena a la otra pena