El mal ve a quintars i se'n va a unces (Es refereix a la lentitud amb què les malalties desapareixen)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): El mal viene a quintales y se va a onzas (Se refiere a la lentitud con que las enfermedades desaparecen)