El darrer pensament que he tingut! (Es diu per indicar que d'allò de què es parla no se n'ha tingut ni la més remota idea)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): El último pensamiento que he tenido! (Se dice para indicar que de lo que se habla no se ha tenido ni la más remota idea)