El cantar vol alegria i el plorar vol tristor (Tot té una raó de ser)

Temes associats al refrany: cantar, música, alegria, riure/plorar