Eixir-li [o cortar-li] cara la broma [o la jugada] (Eixir perjudicat d'una acció) [

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Salir le [o cortar-le] cara la broma [o la jugada] (Salir perjudicado de una acción) [