Eixir de to [o estar fora de to] (Cantar sense afinació. Perdre la contenció)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Salir de tono [o estar fuera de tono] (Cantar sin afinación. Perder la contención)