Eixir de comptes [o estar fora de comptes] (Passar, una dona embarassada, del dia calculat per al deslliurament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Salir de cuentas [o estar fuera de cuentas] (Pasar, una mujer embarazada, del día calculado para el alumbramiento)