Eixir ben parat ( Eixir ben lliurat d'una situacio compromesa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Salir bien parado (Salir bien librado de una situación comprometida)