Eixir amb bon nom ( No haver merescut cap reprotxe, reeixi)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Salir con buen nombre (No haber merecido ningún reproche, exitoso)