Eixamplar-se-li el cor (Alegrar, donar plena satisfacció a una persona)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir