Edificar sobre arena, [o sembrar a l'arena] (Treballar en va, en coses que no han de donar resultat)

Temes associats al refrany: maneres de dir