Edat madura (Época de la vida en què la persona ha assolit el seu complet desenrotllament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Edad madura (Época de la vida en que la persona ha alcanzado su completo desarrollo)