Edat caduca (Darrer període de la vida, en el qual l'home o l'animal perd visiblement les forces i les facultats)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Edad caduca (Último período de la vida, en el que el hombre o el animal pierde visiblemente las fuerzas y las facultades)