Dur-se'n les encarregades (Ésser castigat severament)

Temes associats al refrany: maneres de dir