Dur molt de ventre [d'algú] (Estar-ne molt cansat o disgustat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma