Dur [o portar] mal plet (Sostenir una lluita o contesa en males condicions, amb dificultat per a guanyar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, justicia