Dur les de perdre (Tindre probabilitats de perdre)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Llevar las de perder (Tener probabilidades de perder)