Dur la doma [o Dur-se'n la doma] (Ésser el principal, el més considerat o respectat)

Temes associats al refrany: maneres de dir