Dur els papers mullats [o banyats, o molls] (Estar fluix de documentació, d'arguments. Mal informat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Llevar los papeles mojados [o bañados, o muelles] (Estar flujo de documentación, de argumentos. Mal informado)