Dur els calçons (Tenir el domini dins una família o altra col·lectivitat)

Temes associats al refrany: maneres de dir