Dormir com el guix, o més que el guix (Esser molt dormidor, o dormir molt fort)

Temes associats al refrany: dormir, maneres de dirTraducción al castellano (google): Dormir como el yeso, o más que el yeso (Ser muy dormidero, o dormir muy fuerte)