Donar voltes [a alguna cosa] (Meditar-hi molt, considerar-la des de diferents punts de vista)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dar vueltas [a algo] (Meditar-mucho, considerarla desde diferentes puntos de vista)